W przypadku, gdy zmarła osoba miała prawo do pobierania emerytury lub renty albo złożyła w tej sprawie wniosek, jej najbliżsi mogą otrzymać niezrealizowane świadczenie. Prawo do otrzymania niezrealizowanych świadczeń mają w pierwszej kolejności małżonkowie lub dzieci zmarłego, z którymi prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, gdy osoba zmarła nie miała takiej rodziny, środki przypadają małżonkom i dzieciom, z którymi zmarła osoba nie prowadziła wspólnego gospodarstwa rodzinnego, w dalszej kolejności przysługują innym osobom uprawnionym do otrzymywania renty rodzinnej.

Niezrealizowane świadczenie to pieniądze, które należały się osobie zmarłej ponieważ np. złożyła wniosek o emeryturę i spełniała wszystkie warunki niezbędne do jej pobierania, jednak umarła, nim zdążyła odebrać pieniądze. Niezrealizowane świadczenia będą przysługiwały tej osobie za czas między złożeniem wniosku, a miesiącem, w którym zmarła. Są one wypłacane członkom rodziny tej osoby, jeśli złożą one w tej sprawie wniosek.

Aby uzyskać środki należy złożyć do siedziby ZUS wniosek o niezrealizowane świadczenie, wraz z odpisem aktu zgonu, odpis aktu małżeństwa lub urodzenia, oświadczenie oraz pozostałe dowody dotyczące prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego lub przyczynienia się do utrzymania zmarłej osoby.