Karta zgonu jest dokumentem koniecznym do uzyskania aktu zgonu. Jest to pierwszy dokument, który otrzymują bliscy zmarłej osoby. Przed jego wystawieniem przez lekarza, na drodze oględzin, ustalana jest przyczyna śmierci. W przypadku, gdy medyk nie ma możliwości jej określenia, może od tego odstąpić, wpisując adnotację o nieustaleniu przyczyny zgonu. Zgodnie z przepisami, kartę zgonu musi wystawić medyk, który w ciągu ostatnich 30 dni leczył pacjenta. Nie zawsze jest to jednak możliwe. W przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że śmierć była spowodowana poprzez ingerencję osób trzecich, lekarz może odstąpić od wystawienia dokumentu i powiadomić o sytuacji policję oraz prokuraturę.

Karta zgonu jest dokumentem, który składa się z trzech stron i jest wydawany w jednym egzemplarzu. Pierwszy dwie strony wypełnia lekarz stwierdzający zgon. Ostatnia jest uzupełniana w Urzędzie Stanu Cywilnego i przekazywana do administracji cmentarza, podczas dopełniania formalności związanych z organizacją ceremonii pogrzebu.