Utrata bliskiej osoby stanowi niezwykle bolesne przeżycie, jednak funkcjonowanie zorganizowanego społeczeństwa wymaga, by wiele elementów naszego życia było dokumentowane w postaci stosownych aktów prawnych. Chociaż w takiej sytuacji podjęcie działań mających na celu dopełnienie kwestii formalnych bywa bardzo trudne, niestety pewne kwestie muszą być spełnione. Jednym z nich jest uzyskanie aktu zgonu.

Czym jest akt zgonu?

Jest to dokument, który ma formę aktu stanu cywilnego, rejestrującego śmierć danego człowieka. Wszelkie przepisy z nim związane znajdują się w ustawie dotyczącego Prawa o aktach stanu cywilnego.

Dokument zawiera dane osoby zmarłej, takie jak:

  • nazwisko rodowe,
  • imię,
  • stan cywilny,
  • miejsce urodzenia
  • adres zamieszkania
  • data i godzina zgonu
  • miejsce zgonu
  • dane małżonka oraz rodziców zmarłej osoby.

Do kiedy należy zgłosić śmierć osoby bliskiej?

Należy tego dokonać maksymalnie trzy dni od momentu zgonu. Wyjątek stanowi śmierć wywołana przez chorobę zakaźną. W takiej sytuacji należy zgłosić ją do 24 od zgonu. Do zgłoszenia śmierci człowieka zobowiązani są, przede wszystkim, małżonek lub dzieci zmarłego, a w przypadku braku tych osób, inni krewni lub powinowaci.

Jak uzyskać akt zgonu?

Otrzymuje się go w Urzędzie Stanu Cywilnego. W tym celu niezbędne jest przedstawienie dokumentów, takich jak karta zgonu, dowód osobisty oraz podanie o wydanie bezpłatnych odpisów skróconych aktu zgonu.

W przypadku, gdy śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych w domu, należy wezwać lekarza rodzinnego, przypadku, gdy śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych w domu, należy wezwać lekarza rodzinnego, który stwierdzi zgon, sporządzi protokół i wystawi kartę zgonu ,lub skontaktować się z zakładem pogrzebowym.

Do czego potrzebny jest akt zgonu?

Stanowi potwierdzenie śmierci danego człowieka. Jest konieczny także do organizacji pochówku. Skrócony odpis aktu zgonu jest niezbędny w celu ubiegania się o zasiłek pogrzebowy.

Akt zgonu jest potrzebny również w przypadku starania się o przyznanie renty rodzinnej, emerytury pomostowej czy renty z tytułu niezdolności do pracy. Jest potrzebny przy odbiorze pieniędzy z polisy ubezpieczeniowej, zamknięcia kont bankowych lub otwarcia testamentu.